Kurs pod kątem obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty

 

EXAM 8 Kurs prowadzony pod kątem obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty

Cel kursu:

  • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu,
  • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka  angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
  • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
  • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie ósmoklasisty, wymogami i założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

Na zajęciach stosujemy metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z  potrzebami naszych słuchaczy. Zajęcia odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Podczas zajęć uczniowie pracują z wykorzystaniem regularnych testów Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  Ponadto, pod koniec każdego miesiąca, podczas zajęć przeprowadzany jest egzamin próbny.

UWAGA: zajęcia odbywają się w PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godzina 18:00

Kalendarz kursów grupowych dla dzieci i młodzieży w naszej szkole jest zintegrowany z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dni wolne od lekcji w szkołach publicznych są również dniami wolnymi od kursów grupowych w naszej szkole.

Komentowanie jest wyłączone.