Liceum / Technikum – Matura

Lernen draußen auf dem SchulhofMatura – Kurs prowadzony pod kątem obowiązkowego egzaminu z języka obcego, zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Sprawdź nasze metody pracy.

Cel kursu:

  • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego,
  • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka  angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
  • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
  • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
  • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Na zajęciach stosujemy metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z  potrzebami naszych słuchaczy. Zajęcia odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości, czego dowodem są reakcje samych słuchaczy w trakcie trwania spotkań, jak również wyrażane przez nich opinie w wypełnianych na koniec kursu ankietach:)

Kursy rozpoczynają się pod koniec września i trwają  do końca kwietnia. Miesiąc maj poświęcamy wyłącznie na konsultacje pod kątem matury ustnej.

Podczas zajęć uczniowie pracują z wykorzystaniem regularnych testów Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  Ponadto, pod koniec każdego miesiąca, podczas zajęć przeprowadzany jest egzamin próbny.

UWAGA: Dopełnieniem NA KONIEC KURSU  jest ustny, indywidualny egzamin przeprowadzany przez egzaminatora maturalnego.

Napisz i zapytaj: studiumsunflower@wp.pl

Komentowanie jest wyłączone.