Bezpieczeństwo

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU SZKOLNEGO 2020/21 w  SUNFLOWER STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SYTUACJI ZAGROŻENIA COVID-19

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz uczeń , którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonych godzinach swoich zajęć.
  3. Rodzice uczniów nie wchodzą na teren szkoły. Załatwianie przez rodziców wszelkich spraw odbywa się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  4. Wszystkie osoby wchodzące  na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
  5. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust podczas kichania oraz kaszlu.
  6. Uczniowie są zobowiązani przynosić na zajęcia własne przybory szkolne.
  7. Rodzice zobowiązują się odebrać dziecko jeśli będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe.
  8. W razie zwiększenia się ryzyka epidemiologicznego i wzrostu zachorowań na COVID-19, wszystkie zajęcia odbywać się będą zdalnie– zgodnie z ustalonym grafikiem.

Komentowanie jest wyłączone.