Nowy egzamin maturalny z języka angielskiego w roku 2015

Nowy egzamin maturalny z języka angielskiego w roku 2015:

  • ma tak jak do tej pory część pisemną i ustną,
  • część ustna nie ma podziału na poziomy,
  • język angielski może być zdawany jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy,
  • arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie trwał 120 minut i będzie sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność oraz umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
  • egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym nie będzie się już składał z dwóch części I i II czyli będzie miał postać jednego arkusza egzaminacyjnego,
  • arkusz egzaminacyjny na poziomie  rozszerzonym  będzie  trwał 150 minut i będzie sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność oraz umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych.

Komentowanie jest wyłączone.