Konwersacje z angielskiego

Zapraszamy na miesięczne konwersacje z angielskiego (8 godz.), zorganizowane na dwóch poziomach zaawansowania:

·  Intermediate – średnio-zaawansowany (B1/B2)Sunflower_Andy
·   Advanced – zaawansowany (C1/C2)

Konwersacje językowe odbywają się w grupie 4-6 osób.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego Native Speakera z Wielkiej Brytanii, posiadającego pełne przygotowanie metodyczne i merytoryczne.

Celem kursów konwersacyjnych jest:
– wyćwiczenie umiejętności płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym, wygłaszania opinii, argumentowania, dyskusji,
– przełamanie bariery komunikacyjnej,
– poszerzenia zakresu  słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego,
– rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Podczas zajęć kładziony jest nacisk nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji. Zajęcia są doskonałym uzupełnieniem zarówno kursów ogólnojęzykowych jak i egzaminacyjnych, umożliwiają zapoznanie z żywym językiem w jego różnych odmianach.

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, a także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce. Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.